• La inscriere, fiecare cititor va prezenta cartea de identitate si un timbru postal de 1 leu;
  • Pentru copiii cu varsta de pana la 14 ani, datele pentru inscriere se vor lua de pe cartea de identitate a unuia din parinti;
  • Fiecare cititor poate imprumuta cel mult 3 carti;
  • Termenul de restituire a cartilor este de 2 saptamani, iar in cazuri speciale poate fi prelungit;
  • La schimbarea domiciliului, cititorul este obligat sa comunice bibliotecii noua adresa, in timp de 10 zie;
  • Distrugerea sau pierderea documentelor de catre utilizatori se sanctioneaza prin recuperarea fizica a unor documente identice sau prin achitarea unei sume echivalente cu de 5 ori pretul mediu de achizitie a documentelor de biblioteca din anul precedent;
  • In cazul nerestituirii la timp a cartilor se vor trimite doua somatii si in caz de neprezentare se va intocmi proces verbal de contraventie, recuperarea cartilor si aplicarea amenzilor aferente;
  • Incalcarea de catre utilizatori a obligatiilor ce le revin atrage dupa sine retragerea calitatii de cititor al Bibliotecii Municipale Campina.
  • Biblioteca functioneaza si pe perioada vacantelor scolare, astfel ca elevii si studentii pot beneficia de serviciile noastre si in aceasta perioada.
 
© 2011. Design & developed by ISIS M3